تغییرات اجتماعی در افغانستان پس از طالبان
21 بازدید
محل نشر: انديشه فردا سال 1385
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی